home_logo

District Kalolsavam Thrissur

Result:HSS General

School Point ( Festival : HSS General)
Sl.No. School Code & Name Subdistrict Code & Name Point
1     12001   Durga H. S. S. Kanhangad    123 - Hosdurg 152
2     11001   S. A. P. H. S. Agalpady    113 - Kumbla 99
3     12009   G. H. S. S. Periye    122 - Bekal 93
4     12044   G. H. S. S. Chayoth    124 - Chittarikal 87
5     11053   C. H. S. S. Chattanchal    114 - Kasaragod 83
6     12033   C K N S G H S S Pilicode    125 - Cheruvathur 80
7     11018   G. H.S. S. Paivalike Nagar    112 - Manjeshwar 65
8     12014   I. H. S. S. Ajanur    122 - Bekal 65
9     12031   G. H. S. S. Kuttamath    125 - Cheruvathur 63
10     11047   C.J. H.S.S. Chemnad    114 - Kasaragod 63
11     12013   G. H. S. S. Udma    122 - Bekal 57
12     12059   G. H. S. S. Udinoor    125 - Cheruvathur 57
13     12025   Rajahs H.S.S Nileshwar    123 - Hosdurg 55
14     11013   G. H. S. S. Mangalpady    112 - Manjeshwar 50
15     11040   H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer    114 - Kasaragod 45
16     12055   G. H. S. S. Cheemeni    125 - Cheruvathur 45
17     12003   G. H. S. S. Balla East    123 - Hosdurg 43
18     11046   G. H. S. S. Chemnad    114 - Kasaragod 43
19     11066   MUHIMMATH H S S,MUHIMMATH NAGAR    113 - Kumbla 41
20     12050   G. H. S. S. Parappa    124 - Chittarikal 38
21     12017   G. H. S. S. Madikai    123 - Hosdurg 36
22     11020   G. H. S. S. Kumbla    113 - Kumbla 35
23     12054   G. H. S. S. Kamballoor    124 - Chittarikal 34
24     11043   G. V. H. S. S. Mulleria    113 - Kumbla 33
25     11051   S. D. P. H. S. Dharmathadka    112 - Manjeshwar 27
26     11026   B. A. R. H. S. S. Bovikan    114 - Kasaragod 25
27     12040   V.K.P.K.H.M.R.V.H.S.S Padne    125 - Cheruvathur 25
28     12020   G. H. S. S. Ravaneshwar    122 - Bekal 25
29     12051   St. Judes H. S. S. Vellarikundu    124 - Chittarikal 25
30     11038   N. H. S. Perdala    113 - Kumbla 24
31     12002   S. R. M. G. H. W. H. S. Ramnagar    123 - Hosdurg 23
32     12045   St. Thomas H. S. S. Thomapuram    124 - Chittarikal 21
33     12048   St. Johns H. S. Palavayal    124 - Chittarikal 21
34     12036    G C S G H S S Elampachi    125 - Cheruvathur 21
35     12039   G. F. V. H. S. S. Cheruvathur    125 - Cheruvathur 20
36     11003   Govt.Muslim V.H.S.S. Kasaragod    114 - Kasaragod 20
37     12004   G. H. S. S. Hosdurg    123 - Hosdurg 19
38     12008   G. H. S. S. Pallikera    122 - Bekal 18
39     11054   GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY    114 - Kasaragod 16
40     11039   M. S. C. H. S. Perdala Neerchal    113 - Kumbla 16
41     11007   S. A.T. H. S. Manjeshwar    112 - Manjeshwar 15
42     11030   G. H. S. S. Adoor    113 - Kumbla 15
43     12005   L F Girls H. S Kanhangad    123 - Hosdurg 15
44     12043   G. V. H. S. S. Kayyur    125 - Cheruvathur 15
45     12016   G.V. H.S. S. Kuniya    122 - Bekal 13
46     11036   S. S. H. S. S. Katukukke    113 - Kumbla 13
47     12011   G. H. S. S. Pakkam    122 - Bekal 12
48     12029   Valliyodan Kelu Nair Smaraka HSS Varakkad    124 - Chittarikal 12
49     11037   S. S. H. S. Sheni    113 - Kumbla 11
50     11011   S. V. V. H. S. Kodlamogaru    112 - Manjeshwar 10
51     12023   G. H. S. S. Balanthode    123 - Hosdurg 10
52     12024   G. H. S. S. Kakkat    123 - Hosdurg 10
53     11021   T. I. H. S. S. Naimarmoola    114 - Kasaragod 10
54     11024   G. H. S. S. Cherkala Central    114 - Kasaragod 10
55     12026   G. H. S. Uppilikai    123 - Hosdurg 9
56     12053   G. H. S. S. Maloth Kasaba    124 - Chittarikal 8
57     11016   G. H. S. S. Bangra Manjeshwar    112 - Manjeshwar 8
58     11009   G. V. H. S. S. Kunjathur    112 - Manjeshwar 6
59     12057   GHSS Attenganam    123 - Hosdurg 6
60     11055   G. H. S. S. Bethurpara    114 - Kasaragod 6
61     11056   G M. R. H. S. For Girls Kasaragod    114 - Kasaragod 6
62     11049   G. H. S. S. Patla    114 - Kasaragod 5
63     12037   G. V. H. S. S. Kottappuram    123 - Hosdurg 5
64     12049   G. H. S. S. Thayannur    123 - Hosdurg 5
65     11027   G. H. S. Bandadka    114 - Kasaragod 5
66     12041   G. F. H. S. S. Padnekadappuram    125 - Cheruvathur 5
67     11010   S. V. V. H. S. Miyapadavu    112 - Manjeshwar 5
68     11002   G. H. S. S. Kasaragod    114 - Kasaragod 5
69     12034   V P P M K P S Govt H S Trikarpur    125 - Cheruvathur 5
70     12015   J. H. S. S. Chithari    122 - Bekal 5
71     12038   P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S. Kaikottukadavu    125 - Cheruvathur 5
72     11019   G.H.S.S. Bekur    112 - Manjeshwar 4
73     11025   G. V. H. S. S. Iriyanni    114 - Kasaragod 3
74     11029   G. V. H. S. S. Mogral    113 - Kumbla 3
75     11008   Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar,
Manjeshwar
   112 - Manjeshwar 3
76     12052   G. H. S. Balal    124 - Chittarikal 3
77     11041   G. H. S. S. Edneer    114 - Kasaragod 3
78     11044   G. V. H. S. S. Karadka    113 - Kumbla 3
79     11017   G. H. S. Paivalike    112 - Manjeshwar 3
80     11050   G. H. S. S. Chandragiri    114 - Kasaragod 1
81     12018   M.P. S. G. V. H. S. S. Bellikoth    122 - Bekal 1
82     11028   G. H. S. S. Mogralputhur    114 - Kasaragod 0