home_logo

Point Details
12011 - G. H. S. S. Pakkam, Bekal

# Item Reg. No Name Point
1 907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls), HSS General 3579 NANDANA R 3
2 917 - Violin - Oriental, HSS General 4243 SREESHMA M P 1
3 939 - Prasangam - Malayalam, HSS General 4024 NIRANJANA P R 5
4 944 - Upanyasam - Malayalam, HSS General 4189 NIVEDYA K S 3
5 951 - Katharachana - English, HSS General 3920 ASHWIN RAVEENDRAN K 3
6 959 - Kavitharachana - Arabic, HSS General 2296 FATHIMATH ZIYADA 5
7 960 - Kavitharachana - Sanskrit, HSS General 2295 GOPIKA P 5
Total 25