home_logo

Point Details
12013 - G. H. S. S. Udma, Bekal

# Item Reg. No Name Point
1 904 - Cartoon, HSS General 4059 TARUN PRAKASH 5
2 905 - Collage, HSS General 4058 SYMA NAZREEN 3
3 906 - Sasthreeya Sangeetham(Boys), HSS General 3507 VISHNULAL VIJAYAN V 3
4 916 - Violin - Western, HSS General 4200 VAISHNAVI ARAVIND 0
5 964 - Padyam Chollal - Hindi, HSS General 4023 JYOTHIKA JAYARAJ 5
6 977 - Group Dance (Girls), HSS General 4079 SHIMNA C K 5
7 980 - Oppana (Girls), HSS General 4195 MARIYAMATH RAHIYANA T M 5
8 985 - Mookabhinayam, HSS General 4079 SHIMNA C K 3
9 1004 - Vanchipattu, HSS General 4350 AMRITHA A 5
Total 34