home_logo

Point Details
12025 - Rajahs H.S.S Nileshwar, Hosdurg

# Item Reg. No Name Point
1 913 - Kathakali Sangeetham (Girls), HSS General 3291 NANDANA S M 5
2 932 - Bharathanatyam (Boys), HSS General 3300 DEVANANDAN K P 5
3 934 - Kuchuppudi (Boys), HSS General 3300 DEVANANDAN K P 5
4 935 - Kuchuppudi (Girls), HSS General 3304 MRIDULA A 5
5 939 - Prasangam - Malayalam, HSS General 3316 ANUGRAHA G NAIR 5
6 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 3295 SUMAYYA THASNEEM P 5
7 966 - Padyam Chollal - Sanskrit, HSS General 3311 ADISREE ASHOK A V 5
8 983 - Sangha Ganam, HSS General 3491 KEERTHANA P V 5
9 988 - Panchavadyam, HSS General 3485 VIVEK RAJ K 5
10 998 - Keralanadanam (Girls), HSS General 3308 ARYA A 5
11 1004 - Vanchipattu, HSS General 3567 ANAGHA P 5
Total 55