home_logo

Point Details
12025 - Rajahs H.S.S Nileshwar, Hosdurg

# Item Reg. No Name Point
1 901 - Chithra Rachana - Pencil, HSS General 2242 PARVANENDU.P 5
2 902 - Chithra Rachana - Water Colour, HSS General 2242 PARVANENDU.P 5
3 922 - Chenda / Thayambaka, HSS General 2921 PAVITHRA S KUMAR 5
4 924 - Madhalam, HSS General 2921 PAVITHRA S KUMAR 5
5 935 - Kuchuppudi (Girls), HSS General 3559 MRIDULA A 5
6 940 - Prasangam - English, HSS General 2400 NAYAN KESHAV 5
7 948 - Upanyasam - Hindi, HSS General 2149 AVINASH K P 3
8 955 - Katharachana - Urdu, HSS General 2728 SUMAYYA THASNEEM P 5
9 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 2728 SUMAYYA THASNEEM P 5
10 963 - Padyam Chollal - English, HSS General 2918 GAURI VIDHUBALA 5
11 966 - Padyam Chollal - Sanskrit, HSS General 3596 ADISREE ASHOK A V 5
12 973 - Mono Act (Girls), HSS General 3560 DEVANGANA A V 5
13 978 - Thiruvathira (Girls), HSS General 2823 SNEHA BABU K V 5
14 988 - Panchavadyam, HSS General 2922 V R SREELAL 5
15 989 - Koodiyattam, HSS General 3559 MRIDULA A 5
16 992 - Arabanamuttu (Boys), HSS General 3359 MOHAMMED ZIYAD C 5
17 994 - Dafmuttu (Boys), HSS General 3258 N P MUHAMMAD ADHIL 5
18 998 - Keralanadanam (Girls), HSS General 3535 ASWATHI S NAIR 5
19 1004 - Vanchipattu, HSS General 3396 AMRITHA SUNIL 5
Total 93