home_logo

Point Details
12004 - G. H. S. S. Hosdurg, Hosdurg

# Item Reg. No Name Point
1 920 - Veena / Vichithraveena, HSS General 3681 JAYA VISMAYA T V 5
2 933 - Bharathanatyam (Girls), HSS General 2765 RITHUPARNA 5
3 935 - Kuchuppudi (Girls), HSS General 2765 RITHUPARNA 0
4 944 - Upanyasam - Malayalam, HSS General 3248 JEBINTAJ 5
5 957 - Kavitharachana - English, HSS General 3436 NIVEDYA SUMESH M 3
6 970 - Aksharaslokam, HSS General 3574 AMBALKRISHNA P S 5
7 985 - Mookabhinayam, HSS General 2283 SRAVAN SREEDHAR 5
8 1011 - Nadodi Nrutham (Girls), HSS General 2765 RITHUPARNA 5
Total 33