home_logo

Point Details
12059 - G. H. S. S. Udinoor, Cheruvathur

# Item Reg. No Name Point
1 919 - Odakkuzhal, HSS General 4632 ASHWINRAJ K 5
2 958 - Kavitharachana - Hindi, HSS General 4161 ANANYA S NAIR 5
3 962 - Padyam Chollal - Malayalam, HSS General 4394 AAVANI P CHANDRAN 5
4 967 - Padyam Chollal - Urdu, HSS General 4394 AAVANI P CHANDRAN 5
5 983 - Sangha Ganam, HSS General 4394 AAVANI P CHANDRAN 5
6 999 - Gazal Alapanam ( Urdu ), HSS General 4394 AAVANI P CHANDRAN 5
Total 30