home_logo

Point Details
11040 - H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls), HSS General 2176 ANAGHA P S 5
2 909 - Lalithaganam (Girls), HSS General 2198 ANANYA SREEDHAR 5
3 917 - Violin - Oriental, HSS General 10006 ANAGHA P S 0
4 935 - Kuchuppudi (Girls), HSS General 2946 DEVANANDA K 5
5 938 - Mohiniyattam (Girls), HSS General 1866 SHRADHA S PARVATHI 5
6 939 - Prasangam - Malayalam, HSS General 2293 NIYA C K 3
7 940 - Prasangam - English, HSS General 2293 NIYA C K 3
8 956 - Kavitharachana - Malayalam, HSS General 1866 SHRADHA S PARVATHI 3
9 958 - Kavitharachana - Hindi, HSS General 2076 FIDA SHIRIN 3
10 963 - Padyam Chollal - English, HSS General 2422 NISWANA M 5
11 969 - Padyam Chollal - Kannada, HSS General 2147 VAISHNAVI 5
12 983 - Sangha Ganam, HSS General 2176 ANAGHA P S 5
13 985 - Mookabhinayam, HSS General 2968 AKSHATH S KARUN 5
14 997 - Desabhakthiganam, HSS General 2176 ANAGHA P S 5
Total 57