home_logo

Point Details
12044 - G. H. S. S. Chayoth, Chittarikal

# Item Reg. No Name Point
1 902 - Chithra Rachana - Water Colour, HSS General 4589 SIBIN K 3
2 904 - Cartoon, HSS General 4591 NAVANEETH C P 5
3 905 - Collage, HSS General 4592 SHIVANGI RAJ 5
4 906 - Sasthreeya Sangeetham(Boys), HSS General 4746 DEEPAK RAJ B 5
5 918 - Guitar - Western, HSS General 4624 MAYOOKHA P 3
6 938 - Mohiniyattam (Girls), HSS General 4625 ADITHYA T V 5
7 939 - Prasangam - Malayalam, HSS General 4626 DARSHANA JAYAPRAKASH 3
8 940 - Prasangam - English, HSS General 4594 ANANYA VIMAL 5
9 944 - Upanyasam - Malayalam, HSS General 4593 KARTHIKA SREEDHARAN 5
10 945 - Upanyasam - English, HSS General 4594 ANANYA VIMAL 5
11 947 - Upanyasam - Sanskrit, HSS General 4595 ANULAKSHMI K V 5
12 954 - Katharachana - Sanskrit, HSS General 4595 ANULAKSHMI K V 5
13 962 - Padyam Chollal - Malayalam, HSS General 4637 SIVANYA SASI 5
14 963 - Padyam Chollal - English, HSS General 4594 ANANYA VIMAL 5
15 978 - Thiruvathira (Girls), HSS General 4606 SIVADA RAJU P 3
16 979 - Margamkali (Girls), HSS General 4594 ANANYA VIMAL 5
17 985 - Mookabhinayam, HSS General 4645 ABHIRAM RAJ C P 5
18 995 - Poorakkali (Boys), HSS General 4720 ATHUL K 5
19 1005 - Nadanpattu, HSS General 4735 DRISHYA K V 5
Total 87