home_logo

Point Details
11026 - B. A. R. H. S. S. Bovikan, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 906 - Sasthreeya Sangeetham(Boys), HSS General 2178 BHUVANESH M 5
2 962 - Padyam Chollal - Malayalam, HSS General 2273 DEVIKA V S 5
3 973 - Mono Act (Girls), HSS General 2150 KEERTHI K 5
4 976 - Kathaprasangam, HSS General 2273 DEVIKA V S 5
5 979 - Margamkali (Girls), HSS General 2229 NANDANA K 5
6 1004 - Vanchipattu, HSS General 2774 KSHEMA M R 5
Total 30