home_logo

Point Details
11026 - B. A. R. H. S. S. Bovikan, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 911 - Mappilappattu (Girls), HSS General 2082 FATHIMA SHANA 5
2 976 - Kathaprasangam, HSS General 2081 DEVIKA V S 5
3 977 - Group Dance (Girls), HSS General 2080 AKHILA M 5
4 980 - Oppana (Girls), HSS General 2098 KEERTHANA K 5
5 1004 - Vanchipattu, HSS General 2094 KSHEMA P R 5
Total 25