home_logo

Point Details
12024 - G. H. S. S. Kakkat, Hosdurg

# Item Reg. No Name Point
1 908 - Lalithaganam (Boys), HSS General 3458 SREEHARI M 5
2 945 - Upanyasam - English, HSS General 2600 ABHINANDHA T K 5
3 981 - Vattappattu (Boys), HSS General 3710 MUHAMMED ANAS L 5
4 999 - Gazal Alapanam ( Urdu ), HSS General 2766 SREELAKSHMI P V 5
Total 20