home_logo

Point Details
12017 - G. H. S. S. Madikai, Hosdurg

# Item Reg. No Name Point
1 910 - Mappilappattu (Boys), HSS General 3521 ADHITHYAN K 5
2 922 - Chenda / Thayambaka, HSS General 3503 ABHINAV K V 5
3 962 - Padyam Chollal - Malayalam, HSS General 3521 ADHITHYAN K 5
4 972 - Mono Act (Boys), HSS General 3521 ADHITHYAN K 5
5 974 - Mimicry , HSS General 3643 JISHNU M 3
6 992 - Arabanamuttu (Boys), HSS General 3751 YADHUKRISHNA V 3
7 995 - Poorakkali (Boys), HSS General 3521 ADHITHYAN K 5
8 1005 - Nadanpattu, HSS General 3520 SONAMOL S K 5
Total 36