home_logo

Point Details
12036 - G C S G H S S Elampachi, Cheruvathur

# Item Reg. No Name Point
1 902 - Chithra Rachana - Water Colour, HSS General 4177 SURYAVINAYAK. K 3
2 903 - Chithra Rachana - Oil Colour, HSS General 4177 SURYAVINAYAK. K 5
3 910 - Mappilappattu (Boys), HSS General 4673 NIHAL AHAMMED 5
4 911 - Mappilappattu (Girls), HSS General 4704 SHANIBA S 5
5 916 - Violin - Western, HSS General 4654 REVATHI P P 5
6 940 - Prasangam - English, HSS General 4797 FATHIMATH SA ADA SALAM 3
7 953 - Katharachana - Arabic, HSS General 4279 RISHANA RASHEED V P P 5
8 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 4082 RIZA FATHIMA 5
9 985 - Mookabhinayam, HSS General 4695 HRITHURAJ K 5
10 992 - Arabanamuttu (Boys), HSS General 4673 NIHAL AHAMMED 5
Total 46