home_logo

Point Details
12050 - G. H. S. S. Parappa, Chittarikal

# Item Reg. No Name Point
1 908 - Lalithaganam (Boys), HSS General 1447 ABHISHITH KRISHNA M K 5
2 935 - Kuchuppudi (Girls), HSS General 1392 SREELAKSHMI SUBHASH 5
3 944 - Upanyasam - Malayalam, HSS General 1809 HRIDIKA AV 5
4 946 - Upanyasam - Arabic, HSS General 1153 AFILA LP 5
5 950 - Katharachana - Malayalam, HSS General 1152 HARINANDANA E V 5
6 953 - Katharachana - Arabic, HSS General 1135 MUHAMMED RAZIN T 5
7 958 - Kavitharachana - Hindi, HSS General 1163 SWAPNA T S 5
8 960 - Kavitharachana - Sanskrit, HSS General 1096 HARICHANDANA E V 5
9 965 - Padyam Chollal - Arabic, HSS General 1158 RIYAZ AHAMMED P K 5
Total 45