home_logo

Point Details
12055 - G. H. S. S. Cheemeni, Cheruvathur

# Item Reg. No Name Point
1 903 - Chithra Rachana - Oil Colour, HSS General 3797 ABHINAND V M 5
2 907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls), HSS General 3805 DEVANGANA A 5
3 954 - Katharachana - Sanskrit, HSS General 3898 SOUPARNIKA K 5
4 962 - Padyam Chollal - Malayalam, HSS General 3904 DEVADATH K V 5
5 965 - Padyam Chollal - Arabic, HSS General 3798 THASHREEFA A G 5
6 966 - Padyam Chollal - Sanskrit, HSS General 3904 DEVADATH K V 5
7 970 - Aksharaslokam, HSS General 3902 VAISHNAVI A 5
8 979 - Margamkali (Girls), HSS General 3799 DEVIKA JAYARAJ 5
9 1011 - Nadodi Nrutham (Girls), HSS General 3910 PADMAPRIYA KUNDAKUDIYAN 5
Total 45