home_logo

Point Details
11053 - C. H. S. S. Chattanchal, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 901 - Chithra Rachana - Pencil, HSS General 2110 ABHINAV M 5
2 902 - Chithra Rachana - Water Colour, HSS General 2073 MALAVIKA M 5
3 908 - Lalithaganam (Boys), HSS General 2183 J S KRISHNAJITH 5
4 919 - Odakkuzhal, HSS General 2557 CHAITHANYA N 5
5 949 - Upanyasam - Urdu, HSS General 1882 KHADEEJATH NAHANA SHERIN 5
6 950 - Katharachana - Malayalam, HSS General 1910 ATHUL DEV M 5
7 959 - Kavitharachana - Arabic, HSS General 1720 NOOHA FATHIMA S 5
8 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 1882 KHADEEJATH NAHANA SHERIN 5
9 966 - Padyam Chollal - Sanskrit, HSS General 2326 SHRADDHA PARVATHI 5
10 977 - Group Dance (Girls), HSS General 2585 ANANYA ARAVINDAN 5
11 978 - Thiruvathira (Girls), HSS General 2203 RAJALAKSHMI PATTEN 5
12 980 - Oppana (Girls), HSS General 2591 ZUHARATH SITARA S 0
13 985 - Mookabhinayam, HSS General 10048 ROSHITH P 0
14 986 - Vrundavadyam, HSS General 2591 ZUHARATH SITARA S 5
15 987 - Chendamelam, HSS General 2483 AKSHAY NARAYANAN M 1
16 998 - Keralanadanam (Girls), HSS General 2557 CHAITHANYA N 5
17 1002 - Quiz ( Urdu ), HSS General 1882 KHADEEJATH NAHANA SHERIN 5
18 1003 - Chavittu Nadakam, HSS General 2256 SHAMBHAVI M 5
19 1005 - Nadanpattu, HSS General 2200 MALAVIKA RAMESH 5
Total 81