home_logo

Point Details
11053 - C. H. S. S. Chattanchal, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 901 - Chithra Rachana - Pencil, HSS General 2384 GOWRI NANDHAN V 5
2 903 - Chithra Rachana - Oil Colour, HSS General 2384 GOWRI NANDHAN V 3
3 907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls), HSS General 2385 GEETHIKA PRADEEP 5
4 917 - Violin - Oriental, HSS General 2385 GEETHIKA PRADEEP 5
5 919 - Odakkuzhal, HSS General 2386 CHAITHANYA N 5
6 939 - Prasangam - Malayalam, HSS General 2408 ADHEENA A 5
7 946 - Upanyasam - Arabic, HSS General 2421 MUSLIMA C K 5
8 952 - Katharachana - Hindi, HSS General 2417 SHIFANA MOHAMMED 5
9 955 - Katharachana - Urdu, HSS General 2426 KHADEEJATH NAHANA SHERIN 5
10 961 - Kavitharachana - Urdu, HSS General 2426 KHADEEJATH NAHANA SHERIN 5
11 966 - Padyam Chollal - Sanskrit, HSS General 2429 SHRADDHA PARVATHI 5
12 971 - Kavyakeli, HSS General 2430 ANJANA S 5
13 973 - Mono Act (Girls), HSS General 2431 ANAMIKA 5
14 978 - Thiruvathira (Girls), HSS General 2404 GOWRINANDA P S 5
15 980 - Oppana (Girls), HSS General 5062 VAIKHARI M 5
16 998 - Keralanadanam (Girls), HSS General 2386 CHAITHANYA N 5
17 1003 - Chavittu Nadakam, HSS General 2504 RAJULA MOL 5
Total 83