home_logo

Point Details
11007 - S. A.T. H. S. Manjeshwar, Manjeshwar

# Item Reg. No Name Point
1 908 - Lalithaganam (Boys), HSS General 1466 RAAZIM 3
2 941 - Prasangam - Hindi, HSS General 1348 MOHAMMED SHANAWAZ NAWAB 1
3 951 - Katharachana - English, HSS General 1060 MARIYAMATH THABIA A K 1
4 973 - Mono Act (Girls), HSS General 1664 DIYA ASHRAF K V 3
5 981 - Vattappattu (Boys), HSS General 1466 RAAZIM 5
6 999 - Gazal Alapanam ( Urdu ), HSS General 1361 AHMED RISHAD 3
Total 16