home_logo

Point Details
12037 - G. V. H. S. S. Kottappuram, Hosdurg

# Item Reg. No Name Point
1 946 - Upanyasam - Arabic, HSS General 3177 AYISHA M 5
2 953 - Katharachana - Arabic, HSS General 3177 AYISHA M 5
3 959 - Kavitharachana - Arabic, HSS General 3682 SAFIYA U P 5
Total 15