home_logo

Point Details
11021 - T. I. H. S. S. Naimarmoola, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 941 - Prasangam - Hindi, HSS General 2403 VISHNU SHIVHARE 3
2 945 - Upanyasam - English, HSS General 1833 SHADHA C A 5
3 953 - Katharachana - Arabic, HSS General 1704 FATHIMA NOOHA T P 5
4 955 - Katharachana - Urdu, HSS General 1966 MALBARI ARFA UMARFARUK 5
5 957 - Kavitharachana - English, HSS General 1833 SHADHA C A 5
6 965 - Padyam Chollal - Arabic, HSS General 2648 KHADEEJATH SHIHANA SHERIN 5
7 967 - Padyam Chollal - Urdu, HSS General 2341 MALBARI TAYYABA UAMAR FAROOQ 5
8 980 - Oppana (Girls), HSS General 2958 FATHIMA REIM 5
9 992 - Arabanamuttu (Boys), HSS General 2654 AJMAL ROSHAN M K 5
Total 43