home_logo

Point Details
12051 - St. Judes H. S. S. Vellarikundu, Chittarikal

# Item Reg. No Name Point
1 901 - Chithra Rachana - Pencil, HSS General 1061 JITHIN JAISON 5
2 938 - Mohiniyattam (Girls), HSS General 1448 DEVA ANJANA 5
Total 10