home_logo

Point Details
12029 - Valliyodan Kelu Nair Smaraka HSS Varakkad, Chittarikal

# Item Reg. No Name Point
1 922 - Chenda / Thayambaka, HSS General 1249 SREERAJ.A.R. 0
2 943 - Prasangam - Sanskrit, HSS General 1142 SONA .M.S 5
Total 5