home_logo

Point Details
12031 - G. H. S. S. Kuttamath, Cheruvathur

# Item Reg. No Name Point
1 933 - Bharathanatyam (Girls), HSS General 3934 THEERTHA SURESH 5
2 938 - Mohiniyattam (Girls), HSS General 3934 THEERTHA SURESH 5
3 941 - Prasangam - Hindi, HSS General 3992 SRUTHI M 3
4 948 - Upanyasam - Hindi, HSS General 3930 HENA SUVARNAN 5
5 951 - Katharachana - English, HSS General 3932 SNEHA K 5
6 952 - Katharachana - Hindi, HSS General 3930 HENA SUVARNAN 5
7 958 - Kavitharachana - Hindi, HSS General 3995 HARSHA E 5
8 964 - Padyam Chollal - Hindi, HSS General 3935 DEVANANDA K 5
9 971 - Kavyakeli, HSS General 3938 REETHIKA K 0
10 973 - Mono Act (Girls), HSS General 3936 MALAVIKA SREEDHARAN 5
11 985 - Mookabhinayam, HSS General 3939 ASHITH T 5
12 998 - Keralanadanam (Girls), HSS General 3937 ANJIMA ARAVIND 5
13 1004 - Vanchipattu, HSS General 4023 AMRUTHA M 5
14 1005 - Nadanpattu, HSS General 3933 MEENAKSHI P 5
Total 63