home_logo

Point Details
12031 - G. H. S. S. Kuttamath, Cheruvathur

# Item Reg. No Name Point
1 904 - Cartoon, HSS General 4188 NETHRA MAHENDRAN 3
2 909 - Lalithaganam (Girls), HSS General 10113 UNNIMAYA P T 0
3 948 - Upanyasam - Hindi, HSS General 4308 ANAGHA PRADEEP 5
4 951 - Katharachana - English, HSS General 4347 MAMTA DAMODARAN 3
5 956 - Kavitharachana - Malayalam, HSS General 4238 ANJANA A 5
6 957 - Kavitharachana - English, HSS General 4347 MAMTA DAMODARAN 3
7 960 - Kavitharachana - Sanskrit, HSS General 4203 SREESHA S KAJANAYA 5
8 964 - Padyam Chollal - Hindi, HSS General 4489 ADITHI G K 5
9 976 - Kathaprasangam, HSS General 4853 SREEKA KRISHNAN K 5
10 998 - Keralanadanam (Girls), HSS General 4505 REVATHI M 5
Total 39