home_logo

Point Details
11001 - S. A. P. H. S. Agalpady, Kumbla

# Item Reg. No Name Point
1 917 - Violin - Oriental, HSS General 3872 SHREE GOWRI G A 5
2 920 - Veena / Vichithraveena, HSS General 3868 CHANDANA C 5
3 923 - Mrundangam, HSS General 3871 P VISHWAS 5
4 932 - Bharathanatyam (Boys), HSS General 3869 BHARATH KRISHNA K S 5
5 933 - Bharathanatyam (Girls), HSS General 3868 CHANDANA C 5
6 935 - Kuchuppudi (Girls), HSS General 3868 CHANDANA C 5
7 941 - Prasangam - Hindi, HSS General 3972 THANUSHREE BHAT K G 5
8 943 - Prasangam - Sanskrit, HSS General 2405 SHREENIDHI N 3
9 947 - Upanyasam - Sanskrit, HSS General 2188 VARADARAJ K R 5
10 963 - Padyam Chollal - English, HSS General 3929 SANIDHYA RAI 3
11 970 - Aksharaslokam, HSS General 3844 SHRIANUSHANATH V 5
12 985 - Mookabhinayam, HSS General 3935 ANJANA P 3
13 986 - Vrundavadyam, HSS General 3862 ANUMOD M 0
Total 54