home_logo

Point Details
12014 - I. H. S. S. Ajanur, Bekal

# Item Reg. No Name Point
1 907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls), HSS General 2879 SHRINIDHI K BHAT 5
2 911 - Mappilappattu (Girls), HSS General 2905 HAIFA ZAHARIYA HARIZ 0
3 913 - Kathakali Sangeetham (Girls), HSS General 2879 SHRINIDHI K BHAT 5
4 926 - Ottanthullal, HSS General 2883 VAISHAKH P V 5
5 934 - Kuchuppudi (Boys), HSS General 2883 VAISHAKH P V 5
6 937 - Keralanadanam, HSS General 2883 VAISHAKH P V 5
7 941 - Prasangam - Hindi, HSS General 2905 HAIFA ZAHARIYA HARIZ 5
8 947 - Upanyasam - Sanskrit, HSS General 2888 ARYANANDA K B 5
9 948 - Upanyasam - Hindi, HSS General 2905 HAIFA ZAHARIYA HARIZ 5
10 955 - Katharachana - Urdu, HSS General 2884 FATHIMATH AZMINA P A 5
11 969 - Padyam Chollal - Kannada, HSS General 2879 SHRINIDHI K BHAT 5
12 980 - Oppana (Girls), HSS General 2966 RAMEESA PARWEEN C H 5
13 994 - Dafmuttu (Boys), HSS General 2926 MUHAMMED ALI JOWHAR 5
14 1002 - Quiz ( Urdu ), HSS General 2884 FATHIMATH AZMINA P A 5
Total 65