home_logo

Point Details
12014 - I. H. S. S. Ajanur, Bekal

# Item Reg. No Name Point
1 947 - Upanyasam - Sanskrit, HSS General 3065 CHANDANA C K 5
2 952 - Katharachana - Hindi, HSS General 4005 AYSHA ANAM 3
3 981 - Vattappattu (Boys), HSS General 4090 MUHAMMED AMNAS M 5
4 994 - Dafmuttu (Boys), HSS General 4111 MUZAMMIL C K 5
5 1001 - Prasangam Arabic, HSS General 2803 HASSAN ZIYAD A N 3
Total 21