home_logo

Point Details
12020 - G. H. S. S. Ravaneshwar, Bekal

# Item Reg. No Name Point
1 908 - Lalithaganam (Boys), HSS General 3511 DEVAPRASAD 5
2 909 - Lalithaganam (Girls), HSS General 3510 NIVEDYA ANIL 5
3 913 - Kathakali Sangeetham (Girls), HSS General 4016 DRISHYA M 5
4 935 - Kuchuppudi (Girls), HSS General 4234 AMRUTHA S 5
5 946 - Upanyasam - Arabic, HSS General 3076 AYISHATH RABIYYATH ASEELA K A 5
6 953 - Katharachana - Arabic, HSS General 3076 AYISHATH RABIYYATH ASEELA K A 5
7 962 - Padyam Chollal - Malayalam, HSS General 4016 DRISHYA M 5
8 966 - Padyam Chollal - Sanskrit, HSS General 2294 ANUSREE P V 5
9 970 - Aksharaslokam, HSS General 2294 ANUSREE P V 1
10 976 - Kathaprasangam, HSS General 2821 SAVINA K 5
11 993 - Kolkali (Boys), HSS General 4136 SRAVAN T 5
12 995 - Poorakkali (Boys), HSS General 4266 PRAJUL K 5
13 1005 - Nadanpattu, HSS General 4016 DRISHYA M 5
14 1011 - Nadodi Nrutham (Girls), HSS General 4234 AMRUTHA S 5
Total 66