home_logo

Point Details
11054 - GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 908 - Lalithaganam (Boys), HSS General 2134 ANANDHA KRISHNAN A 5
2 932 - Bharathanatyam (Boys), HSS General 2135 ABHISHEK S VIJAYAN 5
3 944 - Upanyasam - Malayalam, HSS General 2136 BHAVANA P 3
4 995 - Poorakkali (Boys), HSS General 2137 AMARNATH G K 3
Total 16