home_logo

Point Details
11054 - GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 954 - Katharachana - Sanskrit, HSS General 2039 SHREYA P 5
2 968 - Padyam Chollal - Tamil, HSS General 2148 SNEHA V 5
3 972 - Mono Act (Boys), HSS General 2182 ABHINAND G S 5
Total 15