home_logo

District Kalolsavam Thiruvananthapuram

Result:HS Arabic

School Point ( Festival : HS Arabic)
Sl.No. School Code & Name Subdistrict Code & Name Point
1     11018   G. H.S. S. Paivalike Nagar    112 - Manjeshwar 52
2     12069   G F H S Marakkappu Kadappuram    123 - Hosdurg 49
3     12050   G. H. S. S. Parappa    124 - Chittarikal 44
4     12038   P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S. Kaikottukadavu    125 - Cheruvathur 33
5     12006   G. V. H. S. S. Kanhangad    123 - Hosdurg 30
6     11028   G. H. S. S. Mogralputhur    114 - Kasaragod 25
7     12029   Valliyodan Kelu Nair Smaraka HSS Varakkad    124 - Chittarikal 23
8     11030   G. H. S. S. Adoor    113 - Kumbla 21
9     12039   G. F. V. H. S. S. Cheruvathur    125 - Cheruvathur 20
10     11021   T. I. H. S. S. Naimarmoola    114 - Kasaragod 20
11     12060   G. H. S. Thachangad    122 - Bekal 20
12     12228   UDMA PADINHAR JAMA-ATH ENGLISH MEDIUM HIGH
SCHOOL
   122 - Bekal 20
13     11020   G. H. S. S. Kumbla    113 - Kumbla 20
14     11014   G. H. S. S. Shiriya    112 - Manjeshwar 18
15     12066   G H S S PERUMBATTA    124 - Chittarikal 15
16     11047   C.J. H.S.S. Chemnad    114 - Kasaragod 15
17     12013   G. H. S. S. Udma    122 - Bekal 15
18     12035   C. H. M. K. S. H. S. S. Mettammal    125 - Cheruvathur 15
19     11070   GHS KODIYAMME    113 - Kumbla 10
20     12064   R. U. E. M. H. S. Thuruthi    125 - Cheruvathur 10
21     11053   C. H. S. S. Chattanchal    114 - Kasaragod 10
22     12014   I. H. S. S. Ajanur    122 - Bekal 10
23     12037   G. V. H. S. S. Kottappuram    123 - Hosdurg 10
24     11033   G. H. S. S. Angadimoger    113 - Kumbla 8
25     12076   Noorul Huda E M H. S. Kottikulam    122 - Bekal 8
26     11043   G. V. H. S. S. Mulleria    113 - Kumbla 8
27     11050   G. H. S. S. Chandragiri    114 - Kasaragod 6
28     12016   G.V. H.S. S. Kuniya    122 - Bekal 5
29     12040   V.K.P.K.H.M.R.V.H.S.S Padne    125 - Cheruvathur 5
30     11042   G. H. S. S. Adhur    113 - Kumbla 5
31     12070   GHS BARE    122 - Bekal 5
32     12008   G. H. S. S. Pallikera    122 - Bekal 5
33     12033   C K N S G H S S Pilicode    125 - Cheruvathur 5
34     11045   G. H. S. S. Belluru    113 - Kumbla 5
35     12034   V P P M K P S Govt H S Trikarpur    125 - Cheruvathur 5
36     12015   J. H. S. S. Chithari    122 - Bekal 5
37     11006   G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod    114 - Kasaragod 5
38     11029   G. V. H. S. S. Mogral    113 - Kumbla 5
39     11046   G. H. S. S. Chemnad    114 - Kasaragod 3
40     11052   G. H. S. S. Heroor Meepry    112 - Manjeshwar 3