home_logo

Point Details
11021 - T. I. H. S. S. Naimarmoola, Kasaragod

# Item Reg. No Name Point
1 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 2134 MOHAMMED SARFAS.C.H 5
2 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 2243 AYISHATH LAMIA A 5
3 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 2679 ZULFA A 5
4 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 2307 KADEEJA AFRIZA.K.A 5
Total 20