home_logo

Point Details
11020 - G. H. S. S. Kumbla, Kumbla

# Item Reg. No Name Point
1 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 3548 AYSATH SAFA. K I 5
2 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 3547 ALEEMATH AMNA 5
3 715 - Musharah, HS Arabic 3546 FATHIMA SHAMA FAHISA 5
4 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 3549 IFRATHUL IMRAATH KHADEEJA 5
Total 20