home_logo

Point Details
12069 - G F H S Marakkappu Kadappuram, Hosdurg

# Item Reg. No Name Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 2322 MURSHIDA.M 3
2 705 - Poster Nirmanam, HS Arabic 2672 FATHIMATH AFEEFA 5
3 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 2392 MUHAMMED SABITH N N 5
4 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 2352 RAEESA SHIRIN. M. P 3
5 708 - Arabi Ganam (Boys), HS Arabic 2392 MUHAMMED SABITH N N 5
6 710 - Kathaprasangam, HS Arabic 2352 RAEESA SHIRIN. M. P 5
7 711 - Mono Act, HS Arabic 2676 FATHIMATH HAFEEDA N P 5
8 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 2672 FATHIMATH AFEEFA 5
9 716 - Nikhandu Nirmanam, HS Arabic 2322 MURSHIDA.M 5
10 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 2632 FARSEENA N P 5
11 719 - Nadakam, HS Arabic 2352 RAEESA SHIRIN. M. P 3
Total 49