home_logo

Point Details
11030 - G. H. S. S. Adoor, Kumbla

# Item Reg. No Name Point
1 701 - Upanyasam - Arabic, HS Arabic 2797 FATHIMA MUNAVVIRA K A 3
2 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 2797 FATHIMA MUNAVVIRA K A 5
3 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 2822 FATHIMATH ADHILA P A 5
4 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 2839 KADHEEJATH SAMNAS. M.T 3
5 719 - Nadakam, HS Arabic 2822 FATHIMATH ADHILA P A 5
Total 21