home_logo

Point Details
12228 - UDMA PADINHAR JAMA-ATH ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL, Bekal

# Item Reg. No Name Point
1 702 - Katharachana, HS Arabic 3064 ZAINABATH SHAMBRIN 5
2 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 2800 AYSHATH HISANA B H 5
3 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 2800 AYSHATH HISANA B H 5
4 718 - Sangha Ganam, HS Arabic 3289 FADHIYA MARIYAM 5
Total 20