home_logo

Point Details
12038 - P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S. Kaikottukadavu, Cheruvathur

# Item Reg. No Name Point
1 702 - Katharachana, HS Arabic 4166 NASWEEH HUSSAN V 5
2 704 - Tharjama ( Arabic), HS Arabic 4166 NASWEEH HUSSAN V 5
3 706 - Padyam Chollal (Boys), HS Arabic 4251 DANISH AHAMMED 5
4 708 - Arabi Ganam (Boys), HS Arabic 4365 MUHAMMAD SHAMMAS U M 5
5 712 - Prasangam (Arabic), HS Arabic 4436 MUHAMMED MT 3
6 714 - Prasnothari, HS Arabic 4172 MOHAMMED IBRAHIM A.P 5
7 717 - Sambhashanam, HS Arabic 4599 FATHIMATH MASHROOFA N 5
Total 33