home_logo

Point Details
11014 - G. H. S. S. Shiriya, Manjeshwar

# Item Reg. No Name Point
1 707 - Padyam Chollal(Girls), HS Arabic 1387 FATHIMA V 5
2 708 - Arabi Ganam (Boys), HS Arabic 1385 SEYD AHMED SHAHEEM 5
3 709 - Arabi Ganam (Girls), HS Arabic 1387 FATHIMA V 3
4 715 - Musharah, HS Arabic 1031 MOHAMMED ARAFATH 5
Total 18