home_logo

District Kalolsavam Thiruvananthapuram

Result:HS General

601 - Chithra Rachana - Pencil 602 - Chithra Rachana - Water Colour 603 - Chithra Rachana - Oil Colour
604 - Cartoon 605 - Sasthreeya Sangeetham(Boys) 606 - Sasthreeya Sangeetham(Girls)
607 - Kathakali Sangeetham (Boys) 608 - Kathakali Sangeetham (Girls) 609 - Lalithaganam (Boys)
610 - Lalithaganam (Girls) 611 - Mappilappattu (Boys) 612 - Mappilappattu (Girls)
614 - Violin - Paschathyam 615 - Violin - Paurasthyam 616 - Odakuzhal
618 - Chenda / Thayambaka 619 - Guitar - Paschathyam 620 - Thabala
621 - Mrudamgam / Ganchira / Ghadam 622 - Madhalam 623 - Kathakali (Boys)
625 - Ottanthullal (Boys) 627 - Nadodi Nrutham (Boys) 630 - Bharathanatyam (Boys)
631 - Bharathanatyam (Girls) 632 - Kuchuppudi (Boys) 633 - Kuchuppudi (Girls)
634 - Mohiniyattam (Girls) 635 - Kerala Nadanam (Boys) 636 - Prasangam - Malayalam
637 - Prasangam - English 638 - Prasangam - Hindi 639 - Kavitharachana - Malayalam
640 - Katharachana - Malayalam 641 - Kavitharachana - Hindi 642 - Katharachana - Hindi
643 - Upanyasam - Malayalam 644 - Upanyasam - English 645 - Upanyasam - Hindi
646 - Upanyasam - Urdu 647 - Katharachana - Urdu 648 - Kavitharachana - Urdu
649 - Padyam Chollal - Malayalam 650 - Padyam Chollal - English 651 - Padyam Chollal - Hindi
652 - Padyam Chollal - Arabic 653 - Padyam Chollal - Urdu 654 - Padyam Chollal - Tamil
655 - Padyam Chollal - Kannada 656 - Aksharaslokam 657 - Kavyakeli
658 - Mono Act (Boys) 659 - Mono Act (Girls) 662 - Kathaprasangam
663 - Parichamuttu (Boys) 664 - Poorakkali (Boys) 665 - Kolkali (Boys)
666 - Arabanamuttu (Boys) 667 - Dafmuttu (Boys) 668 - Margamkali (Girls)
669 - Thiruvathirakali (Girls) 670 - Oppana (Girls) 671 - Vattappattu (Boys)
672 - Sangha Nrutham (Girls) 673 - Kathakali - Group 675 - Chendamelam
676 - Panchavadyam 677 - Nadakam 678 - Vrunda Vadyam
679 - Bandmelam 680 - Desabhakthiganam 681 - Yakshaganam
682 - Kerala Nadanam (Girls) 683 - Gazal Alapanam ( Urdu ) 685 - Prasangam Urdu
686 - Chavittu Nadakam 687 - Vanchipattu 688 - Nadanpattu
689 - Groupsong Urdu 690 - Prasangam - Tamil 691 - Prasangam - Kannada
692 - Kavitharachana - English 693 - Kavitharachana - Tamil 694 - Kavitharachana - Kannada
695 - Katharachana - English 696 - Mimicry (Boys) 697 - Groupsong
698 - Skit English 1006 - Kathakali (Girls) 1008 - Ottanthullal (Girls)
1010 - Nadodi Nrutham (Girls) 1012 - Mimicry (Girls)