home_logo

sᴄʜᴏᴏʟ ᴘᴏɪɴᴛ ᴅᴇᴛᴀɪʟs : 44031 - J. P. H. S. S. Ottasekharamangalam, Kattakada

Go Back
# Item Reg. No Name Point
1 801 - Upanyasarachana, HS Sanskrit 16926 NANDANA. K H 5
2 802 - Katharachana, HS Sanskrit 13833 GIFTY.S.MOHAN 5
3 803 - Kavitharachana, HS Sanskrit 16942 NIDHI NAIR.D V 5
4 804 - Samasyapooranam, HS Sanskrit 16951 R. NIVEDHYA RATHEESH 5
5 805 - Aksharaslokam, HS Sanskrit 16965 PRAVEENA .N.P 5
6 806 - Prasnothari, HS Sanskrit 13833 GIFTY.S.MOHAN 5
7 807 - Padyamchollal, HS Sanskrit 16771 JOSNA A SEBASTIAN 5
8 808 - Prabhashanam, HS Sanskrit 16926 NANDANA. K H 5
9 809 - Chambuprabhashanam, HS Sanskrit 13841 SIVAHARI A S 5
10 810 - Padakam (Boys), HS Sanskrit 17881 PRANAV.V 5
11 811 - Padakam (Girls), HS Sanskrit 16779 SIVAKAMI. S 5
12 812 - Ashtapathi (Boys), HS Sanskrit 17008 AARON C S 3
13 813 - Ashtapathi (Girls), HS Sanskrit 13828 MADHU NANDHA V NAIR 5
14 814 - Ganalapanam (Boys), HS Sanskrit 17068 JAYADEV .G S 5
15 817 - Nadakam, HS Sanskrit 13841 SIVAHARI A S 5
16 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 13833 GIFTY.S.MOHAN 5
17 819 - Sangha Ganam, HS Sanskrit 17068 JAYADEV .G S 5
Total 83
* Appeal
( Points graded by participants through appeals are not calculated for school total point. )