home_logo

sᴄʜᴏᴏʟ ᴘᴏɪɴᴛ ᴅᴇᴛᴀɪʟs : 43006 - Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram, Kaniapuram

Go Back
# Item Reg. No Name Point
1 801 - Upanyasarachana, HS Sanskrit 10374 SRUTHI UDAYAKUMAR 5
2 806 - Prasnothari, HS Sanskrit 10373 KRISHNAPRIYA A S 5
3 809 - Chambuprabhashanam, HS Sanskrit 10410 SAYOOJYA. S 5
Total 15
* Appeal
( Points graded by participants through appeals are not calculated for school total point. )