home_logo

sᴄʜᴏᴏʟ ᴘᴏɪɴᴛ ᴅᴇᴛᴀɪʟs : 42064 - R R V G H S S Kilimanoor, Kilimanoor

Go Back
# Item Reg. No Name Point
1 801 - Upanyasarachana, HS Sanskrit 37617 ALKKA.D.B 5
2 804 - Samasyapooranam, HS Sanskrit 37653 KEERTHANA.G 5
3 805 - Aksharaslokam, HS Sanskrit 37669 VAIGA MADHAV 3
4 808 - Prabhashanam, HS Sanskrit 36860 DEVANANDA P S 3
5 809 - Chambuprabhashanam, HS Sanskrit 37708 ALPHONSA SOPHILY SHELLY 5
6 813 - Ashtapathi (Girls), HS Sanskrit 36352 GREESHMA G S 5
7 818 - Vandematharam, HS Sanskrit 37653 KEERTHANA.G 5
Total 31
* Appeal
( Points graded by participants through appeals are not calculated for school total point. )