home_logo

District Kalolsavam Thiruvananthapuram

Result:HS Arabic

Subdistrict Point ( Festival : HS Arabic)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Cheruvathur 93
2    Bekal 93
3    Hosdurg 89
4    Kasaragod 84
5    Chittarikal 82
6    Kumbla 82
7    Manjeshwar 73