home_logo

District Kalolsavam Thiruvananthapuram

Result:UP Arabic

School Point ( Festival : UP Arabic)
Sl.No. School Code & Name Subdistrict Code & Name Point
1     11021   T. I. H. S. S. Naimarmoola    114 - Kasaragod 30
2     12426   Al Bukhariya E. M. School Kunnumkai    124 - Chittarikal 24
3     12246   H. I. A. U. P. S. Chithari    122 - Bekal 20
4     11018   G. H.S. S. Paivalike Nagar    112 - Manjeshwar 20
5     12438   A. U. P. S. Kunnumkai    124 - Chittarikal 20
6     12006   G. V. H. S. S. Kanhangad    123 - Hosdurg 16
7     12060   G. H. S. Thachangad    122 - Bekal 16
8     12353   A. U. P. S. Hosdurg Theruvath    123 - Hosdurg 15
9     12556   A. U. P. S. Udinur Edachakai    125 - Cheruvathur 15
10     12050   G. H. S. S. Parappa    124 - Chittarikal 15
11     12064   R. U. E. M. H. S. Thuruthi    125 - Cheruvathur 15
12     11369   G. U. P. S. Pallangod    113 - Kumbla 15
13     11014   G. H. S. S. Shiriya    112 - Manjeshwar 13
14     12228   UDMA PADINHAR JAMA-ATH ENGLISH MEDIUM HIGH
SCHOOL
   122 - Bekal 10
15     12554   ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur    125 - Cheruvathur 10
16     11033   G. H. S. S. Angadimoger    113 - Kumbla 10
17     11042   G. H. S. S. Adhur    113 - Kumbla 10
18     11024   G. H. S. S. Cherkala Central    114 - Kasaragod 10
19     12535   G. U. P. S. Chandera    125 - Cheruvathur 10
20     11049   G. H. S. S. Patla    114 - Kasaragod 10
21     11368   A. U. P. S. Mulleria    113 - Kumbla 10
22     11255   A. J. I. A. U. P. S. Uppala    112 - Manjeshwar 9
23     12357   Ideal E M L. P. School Padnekad    123 - Hosdurg 8
24     12340   G. U. P. S. Hosdurg Kadappuram    123 - Hosdurg 8
25     11461   G. U. P. S. Koliyadukkam    114 - Kasaragod 5
26     12233   G. U. P. S. Agasarahole    122 - Bekal 5
27     12356   S. N. A. U. P. S. Padnekad    123 - Hosdurg 5
28     11029   G. V. H. S. S. Mogral    113 - Kumbla 5
29     12559   Rahmania U.P.S. Padne    125 - Cheruvathur 5
30     12247   S. M. A. U. P. S. Panayal    122 - Bekal 5
31     11052   G. H. S. S. Heroor Meepry    112 - Manjeshwar 5
32     12038   P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S. Kaikottukadavu    125 - Cheruvathur 5
33     11353   A. U. P. S. Kuntar    113 - Kumbla 5
34     11028   G. H. S. S. Mogralputhur    114 - Kasaragod 5
35     11364   G. S. B. S. Kumbla    113 - Kumbla 5
36     12069   G F H S Marakkappu Kadappuram    123 - Hosdurg 5
37     12549   A. U. P. S. Kaithakkad    125 - Cheruvathur 5
38     11050   G. H. S. S. Chandragiri    114 - Kasaragod 5
39     11015   G. H. S. S. Uppala    112 - Manjeshwar 3
40     11272   K. M. A. U. P. S. Arikady    112 - Manjeshwar 3
41     12070   GHS BARE    122 - Bekal 3