home_logo

District Kalolsavam Thrissur

Result:HS Sanskrit

School Point ( Festival : HS Sanskrit)
Sl.No. School Code & Name Subdistrict Code & Name Point
1     12001   Durga H. S. S. Kanhangad    123 - Hosdurg 85
2     12029   Valliyodan Kelu Nair Smaraka HSS Varakkad    124 - Chittarikal 49
3     12032   K. M. V. H. S. S. Kodakkad    125 - Cheruvathur 45
4     11039   M. S. C. H. S. Perdala Neerchal    113 - Kumbla 40
5     12060   G. H. S. Thachangad    122 - Bekal 40
6     11011   S. V. V. H. S. Kodlamogaru    112 - Manjeshwar 35
7     11051   S. D. P. H. S. Dharmathadka    112 - Manjeshwar 35
8     11073   GHS MUNNAD    114 - Kasaragod 25
9     12013   G. H. S. S. Udma    122 - Bekal 23
10     12050   G. H. S. S. Parappa    124 - Chittarikal 21
11     11040   H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer    114 - Kasaragod 20
12     12014   I. H. S. S. Ajanur    122 - Bekal 20
13     11053   C. H. S. S. Chattanchal    114 - Kasaragod 20
14     11010   S. V. V. H. S. Miyapadavu    112 - Manjeshwar 15
15     11001   S. A. P. H. S. Agalpady    113 - Kumbla 15
16     11091   SHREE BHARATHI VIDYAPEETA, BADIADKA    113 - Kumbla 15
17     12043   G. V. H. S. S. Kayyur    125 - Cheruvathur 10
18     12059   G. H. S. S. Udinoor    125 - Cheruvathur 10
19     12028   Karimbil H. S. Kumbalappally    124 - Chittarikal 10
20     11048   S. G. K. H. S. Kudlu    114 - Kasaragod 10
21     12030   M. K. S. H. S. Kuttamath    125 - Cheruvathur 10
22     12033   C K N S G H S S Pilicode    125 - Cheruvathur 10
23     12025   Rajahs H.S.S Nileshwar    123 - Hosdurg 10
24     11046   G. H. S. S. Chemnad    114 - Kasaragod 8
25     11005   B. E. M. H. S. Kasaragod    114 - Kasaragod 5
26     12055   G. H. S. S. Cheemeni    125 - Cheruvathur 5
27     11043   G. V. H. S. S. Mulleria    113 - Kumbla 5
28     11007   S. A.T. H. S. Manjeshwar    112 - Manjeshwar 5
29     11036   S. S. H. S. S. Katukukke    113 - Kumbla 5
30     11038   N. H. S. Perdala    113 - Kumbla 5