home_logo

District Kalolsavam Thiruvananthapuram

Result:UP Sanskrit

School Point ( Festival : UP Sanskrit)
Sl.No. School Code & Name Subdistrict Code & Name Point
1     12247   S. M. A. U. P. S. Panayal    122 - Bekal 49
2     11259   D. B. A. U. P. S. Kayyar    112 - Manjeshwar 40
3     11260   Heddari. A. U. P. S. Bayar    112 - Manjeshwar 35
4     12001   Durga H. S. S. Kanhangad    123 - Hosdurg 30
5     11039   M. S. C. H. S. Perdala Neerchal    113 - Kumbla 30
6     11482   A. U. P. S. Karivedakam    114 - Kasaragod 28
7     11471   K. M. A. U. P. S. Kallakatta    114 - Kasaragod 20
8     12432   S. K. G. M. A. U. P. S. Kumbalapally    124 - Chittarikal 20
9     12434   S. N. D. P. A. U. P. S. Kadumeni    124 - Chittarikal 20
10     12437   ST. Josephs U. P. S. Karulladukam    124 - Chittarikal 15
11     12070   GHS BARE    122 - Bekal 15
12     11461   G. U. P. S. Koliyadukkam    114 - Kasaragod 15
13     12538   G. W. U. P. S. Kodakkad    125 - Cheruvathur 15
14     12025   Rajahs H.S.S Nileshwar    123 - Hosdurg 15
15     11474   A. U. P. S. Munnad    114 - Kasaragod 15
16     12551   A. U. P. S. Olat    125 - Cheruvathur 13
17     11038   N. H. S. Perdala    113 - Kumbla 13
18     12055   G. H. S. S. Cheemeni    125 - Cheruvathur 10
19     12021   G. H. S. Kottodi    123 - Hosdurg 10
20     11361   S. V. A. U. P. S. Swarga    113 - Kumbla 10
21     11095   Vidyashree Shikshana Kendra Mulleria    113 - Kumbla 10
22     11363   A. U. P. S. Yethadka    113 - Kumbla 10
23     12540   G. U. P. S. Muzhakkoth    125 - Cheruvathur 10
24     12431   A. U. P. S. Birikulam    124 - Chittarikal 10
25     11257   A. U. P. S. Dharmathadka    112 - Manjeshwar 10
26     12013   G. H. S. S. Udma    122 - Bekal 10
27     12336   A C K N S G U P S Melangot    123 - Hosdurg 10
28     12060   G. H. S. Thachangad    122 - Bekal 10
29     12548   A. U. P. S. Alanthatta    125 - Cheruvathur 10
30     12349   G. U. P. S. Pudukai    123 - Hosdurg 10
31     12550   A. U. P. S. Kovval Cheruvathur    125 - Cheruvathur 10
32     12354   St. Anns A. U. P. S. Nileshwar    123 - Hosdurg 10
33     12036    G C S G H S S Elampachi    125 - Cheruvathur 5
34     11040   H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer    114 - Kasaragod 5
35     11044   G. V. H. S. S. Karadka    113 - Kumbla 5
36     12555   A. U. P. S. Udinur Central    125 - Cheruvathur 5
37     11451   G. U. P. S. Adkathubail    114 - Kasaragod 5
38     11349   A. S. B. S. Ichlampady    113 - Kumbla 5
39     11091   SHREE BHARATHI VIDYAPEETA, BADIADKA    113 - Kumbla 5
40     12535   G. U. P. S. Chandera    125 - Cheruvathur 5
41     12048   St. Johns H. S. Palavayal    124 - Chittarikal 5
42     12335   G. U. P. S. Arayi    123 - Hosdurg 5
43     12545   G. U. P. S. Pilicode    125 - Cheruvathur 5
44     12436   N.S.S.A.U.P.S Pilachikkara    124 - Chittarikal 5
45     11268   V. A. U. P. S. Miyapadavu    112 - Manjeshwar 5
46     12050   G. H. S. S. Parappa    124 - Chittarikal 3