home_logo

District Kalolsavam Thrissur

Result:HSS General

  977 - Group Dance (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3845 2  VISMAYA V RAJ 12  12033-C K N S G H S S Pilicode
2718 7  SREYA SREEDHARAN 12  12013-G. H. S. S. Udma
2080 6  AKHILA M 11  11026-B. A. R. H. S. S. Bovikan
4540 8  HRUDYA SHIJO 11  12048-St. Johns H. S. Palavayal
3268 5  NIYADA M 12  12004-G. H. S. S. Hosdurg
1849 10  ANJANA P 11  11001-S. A. P. H. S. Agalpady
4334 4  SHILPA VARGHESE 11  12054-G. H. S. S. Kamballoor
1401 3  SARWANI P 11  11018-G. H.S. S. Paivalike Nagar
5038 1  KASHMEERA P 12  12031-G. H. S. S. Kuttamath
4957 9  KRISHNENDU K 11  12020-G. H. S. S. Ravaneshwar