home_logo

District Kalolsavam Pathanamthitta

Result:HSS General

  966 - Padyam Chollal - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2326 104  SHRADDHA PARVATHI 12  11053-C. H. S. S. Chattanchal
3596 101  ADISREE ASHOK A V 12  12025-Rajahs H.S.S Nileshwar
2294 106  ANUSREE P V 12  12020-G. H. S. S. Ravaneshwar
3182 103  ABHIJNA B 12  11036-S. S. H. S. S. Katukukke
4571 102  DEVADATH K V 12  12055-G. H. S. S. Cheemeni
1552 105  UMAR MUKTHAR P A 12  12044-G. H. S. S. Chayoth