home_logo

District Kalolsavam Pathanamthitta

Result:HSS General

  964 - Padyam Chollal - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2363 105  FATHIMATH SHAIKHA C H 12  11047-C.J. H.S.S. Chemnad
1012 104  DEVAPRIYA C K 12  12054-G. H. S. S. Kamballoor
4489 103  ADITHI G K 11  12031-G. H. S. S. Kuttamath
3218 101  FATHIMATH SANA K 11  12017-G. H. S. S. Madikai
4023 102  JYOTHIKA JAYARAJ 12  12013-G. H. S. S. Udma
3930 107  SANA IBRAHIM M S 12  11037-S. S. H. S. Sheni
1271 106  ARSHIN BANU 11  11011-S. V. V. H. S. Kodlamogaru