home_logo

District Kalolsavam Pathanamthitta

Result:HSS General

  961 - Kavitharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2404 205  MOHAMMED ALI 12  11066-MUHIMMATH H S S,MUHIMMATH
NAGAR
1882 203  KHADEEJATH NAHANA SHERIN 12  11053-C. H. S. S. Chattanchal
1056 201  RAHATH ANJUM 12  11013-G. H. S. S. Mangalpady
2728 202  SUMAYYA THASNEEM P 12  12025-Rajahs H.S.S Nileshwar
4082 200  RIZA FATHIMA 11  12036- G C S G H S S Elampachi
3923 204  MUHAMMED FAVAS K I 12  12016-G.V. H.S. S. Kuniya