home_logo

District Kalolsavam Pathanamthitta

Result:HSS General

  960 - Kavitharachana - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4203 602  SREESHA S KAJANAYA 11  12031-G. H. S. S. Kuttamath
3067 607  ARCHANA 11  11020-G. H. S. S. Kumbla
2074 605  DEVIKA MADHAVAN C 11  11046-G. H. S. S. Chemnad
1096 601  HARICHANDANA E V 11  12050-G. H. S. S. Parappa
1080 606  SUSHMITHA 11  11018-G. H.S. S. Paivalike Nagar
3764 603  AMARDEV N PAVITHRAN 12  12001-Durga H. S. S. Kanhangad
2295 604  GOPIKA P 11  12011-G. H. S. S. Pakkam