home_logo

District Kalolsavam Pathanamthitta

Result:HSS General

  954 - Katharachana - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3182 305  ABHIJNA B 12  11036-S. S. H. S. S. Katukukke
4193 304  ADARSH ANIRUDHAN 11  12033-C K N S G H S S Pilicode
1128 302  ANULAKSHMI K V 12  12044-G. H. S. S. Chayoth
2039 306  SHREYA P 11  11054-GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY
1038 303  NIKETHAN K M 11  11018-G. H.S. S. Paivalike Nagar
3181 301  RITHA SHREE M 12  12001-Durga H. S. S. Kanhangad