home_logo

District Kalolsavam Pathanamthitta

Result:HSS General

  945 - Upanyasam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3928 2  AVANI P 11  12009-G. H. S. S. Periye
2600 3  ABHINANDHA T K 12  12024-G. H. S. S. Kakkat
2432 4  SHREERANJINI S 11  11036-S. S. H. S. S. Katukukke
4118 5  APARNA P 11  12043-G. V. H. S. S. Kayyur
1833 7  SHADHA C A 11  11021-T. I. H. S. S. Naimarmoola
1162 6  AANCHAL BINOY 11  12048-St. Johns H. S. Palavayal
1085 1  AYSHA HANA 11  11016-G. H. S. S. Bangra Manjeshwar