home_logo

District Kalolsavam Pathanamthitta

Result:HSS General

  943 - Prasangam - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4535 102  ANAND NARAYANAN P S 12  12033-C K N S G H S S Pilicode
1142 103  SONA .M.S 11  12029-Valliyodan Kelu Nair Smaraka
HSS Varakkad
2405 101  SHREENIDHI N 11  11001-S. A. P. H. S. Agalpady