home_logo

District Kalolsavam Pathanamthitta

Result:HSS General

  940 - Prasangam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2272 102  SHIVANI P NAIR 11  12001-Durga H. S. S. Kanhangad
2400 106  NAYAN KESHAV 11  12025-Rajahs H.S.S Nileshwar
3973 105  ASIYATH SHABANA 12  11045-G. H. S. S. Belluru
4797 103  FATHIMATH SA ADA SALAM 12  12036- G C S G H S S Elampachi
2293 101  NIYA C K 11  11040-H. H. S. I. B. S. H.S.S.
Edneer
4010 104  ASHIYATH NAZI SHERIN A A 12  12007-G. F. H. S. S. Bekal